Tekemistä

Kalastus

Villit taimenet ja purje-eväiset harjukset kutsuvat kalaan!

Erämaajoet, purot, järvet ja lammet tarjoavat vaihtelevat kala-apajat

Savukosken alueella on satoja kilometrejä urheilukalastukseen soveltuvia jokia – suuresta ja mahtavasta Kemijoesta aina pienimuotoisiin tammukkapuroihin asti. On koskia, nivoja, virtoja, suvantoja -jokaiselle jotakin. Kalastuksesta kiinnostuneen kannattaa tutustua Kalastajan Savukoski ry:n ylläpitämään kattavaan internetsivustoon https://www.savukosket.fi/, jossa esitellään myös Ylikemin kalastusalueen erityiskoskikohteet joita ovat Miekkakoski, Pahtakoski ja Savukoski.

YLIKEMIN KALASTUSALUE

Savukosken alueen laajin lupa-alue, joka ylettyy naapurikuntien Sallan ja Pelkosenniemen puolelle. (Kartta ohessa.) Alueen kuvaus Kalatalouden keskusliiton Ahven.net -sivulta.

1. Kemijoki, Kitisen suusta – Savukosken kirkonkylälle n. 40 km
Tällä välillä ovat vapaan Kemijoen suurimmat kosket. Joen leveys vaihtelee 50 – 100 metriin. Kosket ja nivat ovat kookkaiden taimenten ja harjusten syönnösaluetta, joten perho- ja viehekalastukselle ovat hyvät mahdollisuudet. Alueella harrastetaan perhonsoutua juhannuksesta elokuulle ja loppukesällä vetouistelua. Sivujoet kuuluvat lupa-alueeseen.

2. Kemijoki, Savukosken kirkonkylältä – Kairijoen suuhun, n. 48 km
Tällä välillä joki on kapeampi ja matalampi, kuin alempana. Voimakkaimpana virtapaikkana on Savukoski tunnetuin kalastuspaikka. Alueen harjus ja taimenkannat ovat hyvät ja lisäksi on runsaasti pieniä kalaisia sivujokia. Veneilykalastusalueena jokiosuus on erinomainen. Yli-Arajoki ei alaosiltaan kuulu lupa-alueeseen, mutta latvaosan valtionvedet kuuluvat.

3. Värriöjoki sivujokineen
Värriöjoki sivujokineen on helposti rannalta kalastettava alue, jossa esiintyy luontainen villi pienikokoinen taimen sekä harvinainen puronieriä. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Maltion luonnonpuisto ei kuulu lupa-alueeseen.

4. Tenniöjoki Kemijoesta Naruskajoen suuhun, 45 km
Tenniö on juoksultaan hitain ja syvin joki, jossa on erinomaiset mahdollisuudet vetouisteluun. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Saaliskaloja ovat kookkaat taimenet, harjukset ja hauet sekä siika. Puhtaasta kylmävetisestä virtavedestä saatu hauki on myös maultaan erinomainen arvokala. Sivujoet kuuluvat lupa-alueeseen. Tärkein niistä on Maltio sivuhaaroineen. Maltiolla esiintyy luontainen pienikokoinen taimen, harjus ja siika. Pitkältä koskelta Illilään, Nilihaaran suu ja Kenttämaan kohta eivät kuulu lupa-alueeseen.

5. Naruskajoki, Naruskajoen suu – Naruskajärvi
Naruska on tunnettu melonta-, perho- ja viehekalastusjoki. Saaliskaloja ovat taimen, harjus, siika ja hauki. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Naruskajoen itäpuolen sivujoet ja Ylä-Naruska eivät kuulu lupa-alueeseen.

6. Kuolajoki, Kuolajoen suusta Aatsingin suuhun, Aatsinkijoki, Jouttenoja ja Kivihaara
Kuolajoki on erinomainen perho- ja viehekalastusjoki. Aatsinkijoki virtaa halki Naturaan kuuluvan Joutsenaapa – Kaita-aapa suojelualueen. Joutsenoja on erämainen ja rehevä oja suojelualueen keskellä. Saaliskaloja ovat harjus taimen ja hauki, jota erityisesti alkukesästä saadaan runsaasti. Alueen joet ovat rehevämpiä, kuin muut Yli-Kemin joet, joten haukisaalis on suhteellisesti suurempi.

Ylikemin kalastuslupia voi ostaa paikallisista yrityksistä sekä verkosta.

 

Nuortti

Haastellinen Nuorttijoki on kanjoneistaan tunnettu luonnontilainen joki UK-puistossa, Savukosken pohjoisosassa.  Nuorttijoki laskee Venäjän puolella olevaan Nuorttijärveen ja se tarjoaa luontaisen kalastonsa, taimenten ja harjusten ansiosta haasteita niin uistin- kuin perhokalastajallekin. Joki on upea maisemiltaan, se virtaa rajaa lähestyessään yhä jylhemmäksi muuttuvassa kanjonissa. Nuorttia lähin tukikohta erämaassa on TulppioNuorttijoen kalastusalueelle nro 3550 (www.eraluvat.fi) myydään kolmen tunnin, vuorokauden, viikon sekä koko kauden kattavia lupia.

 

KORVATUNTURIN VIRKISTYSKALASTUSALUE

Kemijoen yläosassa olevaan Korvatunturin virkistyskalastusalueeseen nro 3546 kuuluu Kemijoki sivuhaaroineen Uuraojan suusta Kairijoen suuhun sekä Kairijoki sivuhaaroineen. Kalastuskauden aikana alueelle istutetaan pyyntikokoista taimenta. Kalastoon kuuluu lisäksi harjus ja siika. Kairijoen pääuomasta yli puolet on nopeasti virtaavaa koskea tai nivaa joka soveltuu erityisesti perhokalastukseen. Joet ovat pääosin hyvin kahlattavissa. Kemijoen pääuoma vaihtelee loivista nivoista nopeasti virtaaviin suvantoihin ja käy hyvin myös heittouisteluun. Erämaisen alueen kalastus- ja melontakohteet ovat tiestön tuntumassa. Sivupuroissa luontaisesti lisääntyvät taimen- ja puronieriäkannat. Tukikohta Kairijoella on Kairijoen Eräkeskus, joka palvelee kalastajia ja matkailijoita kesäisin. Eräkeskus myy myös muita alueen kalastuslupia.

 

MUITA APAJIA

UK-puiston kalastusalueelle nro 1563 (www.eraluvat.fi) myydään vuorokauden, viikon sekä koko kauden kattavia lupia. Paikallisten suosimia kalaisia järviä on mm. Akanjärvi, Ainivärvi ja Arajärvi.

Kalastusluvista lisätietoja mm. https://www.eraluvat.fi/kalastus.html. Alueellisen luvan lisäksi 18-64-vuotiaalla kalastajalla pitää olla kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi) suoritettuna.

 

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Kalastustarvikkeita paikkakunnalla myy mm. Kairijoen Eräkeskus, Kone-Virta Ky ja SEO Korvatunturi.

Baarit ja pubit, Eräkämpät, autio- ja varaustuvat, Kahvilat ja konditoriat, Kauppa ja palvelut, Kioskit, Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu, majoitus ja ravintolat, Välinevuokraus

016 841481

Baarit ja pubit, Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu, majoitus ja ravintolat, Metsästys ja kalastus, Ravintolat, Välinevuokraus, Vapaa-aika

016 844101

Tietoa ei saatavilla
-
Tekemistä

Muuta tekemistä

Give feedback