Näe & koe

Värriö

Kylä sijaitsee luonnonkauniin Värriöjärven ympärillä. Värriön kylään kuuluu olennaisena osana erämaakylä Seitajärvi. Värriöjärvi, Seitajärvi ja Arajärvi muodostavat kolmen järven ryppään, joita asukkaat ovat hyödyntäneet kotitarvekalastuksessa.

Seitajärven museotie

Seitajärventie alkaa Värriön kylän kohdalta Sodankylän ja Savukosken väliseltä tieltä nro 967.  Seitajärven kylään johtava tie otettiin museotieksi vuonna 2010 ja se edustaa toisen maailmansodan jälkeen Lappiin tehtyjä polkuteitä, joiden tarkoitus oli turvata tasa-arvoiset liikkumismahdollisuudet myös syrjäseutujen asukkaille. Seitajärven polusta tuli polkutie vuoden 1951 alussa.

 

Sillankorvan levähdysalue

Värriöjärven pohjukassa  Ala-Arajoensuussa on levähdysalue, josta löytyy ruokailukatos ja kesäisin hyyssikät. Sillankorva on niin kyläläisten kuin matkailijoiden mieluisa ajanviettopaikka, sillä siihen avautuu kaunis järvimaisema. Viralista tulipaikkaa levähdyspaikalla ei vielä ole, mutta nuotionpohjia rannasta löytyy.

 

Ala-Arajoki

Värriöjärvestä Kemijokeen yhtyvä Ala-Arajoki on kaunis ja intiimi erämaajoki. Joki soveltuu esim. melontakohteeksi. Auton voi parkkeerata sillankorvan levähdysalueelle.  

 

Kyläläisten kokoontumispaikka Kieppi

Kieppi on Värriön kylälle talkoovoimin rakennettu mutterikodan mallinen kokoontumispaikka. Kiepissä kyläläiset istuvat iltaa ja siellä pidetään kylässä järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia. Kiepin pihapiirissä on luistelukaukalo, jota pidetään talvisin avoinna kyläläisten talkoovoimin.

 

Näe & koe

Muita kohteita

Give feedback