Näe & koe

Nuortti

Nuorttijoki kanjoneineen kutsuu vaeltajaa ja kalastajaa.

Näe Nuorttin kanjoni ja jylhät maisemat

Nuorttin retkeilyreitti  sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuistossa upeissa Nuorttijoen erämaamaisemissa. Reitin voi kiertää rengasmaisesti joen molemmin puolin, jolloin sen pituus on n. 40 km.

Nuortti on kuulu  kanjonistaan  sekä jylhisistä vaara- ja metsämaisemat luovat erämaista tunnelmaa. Reitti on merkitty maastossa punaisilla maalimerkeillä. Retkeilyreitin varrella ja sen läheisyydessä on neljä autio- ja varaustupaa, jotka kaikki sijaitsevat reitin alku- ja loppupäässä sekä runsaasti avo- ja umpilaavuja. Nuortttin eteläpuolelta löytyy Hirvashaudan varaus- ja autiotupa, sekä Saihon autiotupa. Pohjoispuolella on Kärekeojan varaus- ja autiotupa, Mettopalon autiotupa ja Karhuojalla  autiotupa. Lisää tietoa tupien varauksesta Metsähallituksen sivuilta.

Tulenteko on sallittu vain sitä varten osoitetuissa paikois tupien varauksesta sa käyttäen säästeliäästi ainoastaan tarkoitukseen varattua puuta. Avotulenteko on kokonaan kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Reitin varrella on parikymmentä rakennettua tulipaikkaa.

Nuorttijoki laskee Venäjälle Nuorttijärveen, josta nousee mm. taimenta ja harjusta jokeen. Jokialue on harvoja paikkoja, joissa kalasto täydentää itseään, istutuksia ei tehdä. Retkeilyreitillä onkin mahdollisuus loistavasti yhdistää retkeily ja kalastus. Ulkoilureittiluokitus: Vaativa

Savukoskelta reitin alkupäähän on n. 100 kilometriä. Vaivattomin tapa liikkua on oma auto tai tilattu kuljetus paikalliselta yrittäjältä. Nuorttille järjestetään myös opastettuja ryhmäretkiä meloen tai vaeltaen, asiakkaan toiveen mukaisesti.

Näe & koe

Muita kohteita

Give feedback